Logotip de LexicoTecnia - LT Servicios Lingüísticos y Editoriales, S.L. - Tel. (+34) 938 716 637 - 933 930 132 - lexicotecnia@lexicotecnia.com

Control de qualitat - LT Servicios Lingüísticos y Editoriales, S.L.

La qualitat és una de les nostres màximes de treball. Per això, a LexicoTecnia evitem els processos en sèrie i confiem en una estructura moderna, però basada en una concepció tradicional de "taller".

Les premisses bàsiques que regeixen les nostres normes de control de qualitat són:

Els nostres principals objectius relacionats amb el control de qualitat són:

EDICIÓ I DISSENY EDITORIAL

Realització tècnica editorial

Disseny editorial

Correcció ortotipogràfica i d'estil

Maquetació i compaginació

Desktop Publishing (DtP)

Il·lustració i retolació

Creació de continguts

AGÈNCIA DE TRADUCCIÓ

Traduccions a múltiples llengües

PUBLICACIONS DIGITALS I WEB

Disseny i programació web

Newsletters, revistes digitals, e-book

SECTOR MÈDIC I FARMACÈUTIC