Logotip de LexicoTecnia - LT Servicios Lingüísticos y Editoriales, S.L. - Tel. (+34) 938 716 637 - 933 930 132 - lexicotecnia@lexicotecnia.com

La nostra web: lexicotecnia.com - LT Servicios Lingüísticos y Editoriales, S.L.

A l'hora de dur a terme la web de LT hem intentat mostrar a què ens dediquem i com ho fem cuidant tant la imatge com els textos que transmeten el nostre missatge. A més, hem tingut molt present en tot moment que aquest missatge fos accessible i que el codi de programació respectés els estàndards de la W3C.

EDICIÓ I DISSENY EDITORIAL

Realització tècnica editorial

Disseny editorial

Correcció ortotipogràfica i d'estil

Maquetació i compaginació

Desktop Publishing (DtP)

Il·lustració i retolació

Creació de continguts

AGÈNCIA DE TRADUCCIÓ

Traduccions a múltiples llengües

PUBLICACIONS DIGITALS I WEB

Disseny i programació web

Newsletters, revistes digitals, e-book

SECTOR MÈDIC I FARMACÈUTIC