Logotip de LexicoTecnia - LT Servicios Lingüísticos y Editoriales, S.L. - Tel. (+34) 938 716 637 - 933 930 132 - lexicotecnia@lexicotecnia.com

Mostra animada de: Edició i publicació de llibres d'autor, de text, tècnics, especialitzats, educatius, còmics, manuals, guies i tot tipus de publicacions.

TORNEU
A PRODUCTES
DEMANEU
PRESSUPOST

Llibres, manuals, e-book - LT Servicios Lingüísticos y Editoriales, S.L.

LexicoTecnia compta amb un ampli nombre de projectes d'edició desenvolupats per a importants grups editorials com Planeta o MacGraw-Hill, així com per a particulars o associacions que han decidit publicar les seves pròpies obres. Ens hem fet càrrec de tot el procés de realització editorial, des de la recepció dels materials originals de l'autor fins a la impremta, passant per la traducció, la correcció ortotipogràfica i d'estil, el disseny de l'obra, la compaginació, diagramació y maquetació, la retolació i il·lustració, la revisió de proves i galerades, i la generació dels arxius per a dur a impremta.

També hem intervingut en una o diverses fases del procés editorial quan així se'ns ha requerit a l'hora d'editar llibres de text, novel·les, poemaris, còmics, manuals, guies o material educatiu. En alguns casos, l'edició en paper s'ha complementat amb una edició digital (llibre electrònic o e-book).

Afegim a aquest tipus de productes les nostres intervencions mensuals i durant els últims cinc anys en la revisió, creació, actualització i traducció de continguts enciclopèdics per a cinc enciclopèdies del grup Planeta en diversos idiomes.