Logotip de LexicoTecnia - LT Servicios Lingüísticos y Editoriales, S.L. - Tel. (+34) 938 716 637 - 933 930 132 - lexicotecnia@lexicotecnia.com

Mostra animada de: Serveis professionals d'edició (publicacions digitals i impreses), creació i traducció de continguts, documentació, redacció, correcció ortotipogràfica i d'estil i desenvolupament i disseny web i digital.

TORNEU
A SERVEIS
DEMANEU
PRESSUPOST

Correcció ortotipogràfica i d'estil - LT Servicios Lingüísticos y Editoriales, S.L.

L'equip de correctors experts de LexicoTecnia és el responsable de complir estrictament les tres premisses bàsiques de tota correcció: netejar, normalitzar i unificar un text per dotar-lo de la màxima claredat i qualitat possibles.

El nostre servei de correcció editorial atén les tres fases bàsiques a les quals se sotmet un text jeràrquicament:

1. Correccions prèvies o d'estil. L'original es revisa des del punt de vista del contingut, l'estil i la gramàtica.

2. Correccions de primeres proves o ortotipogràfiques. El text, una vegada maquetat o a galerades, es revisa des del punt de vista de l'ortotipografia, la gramàtica i la maquetació.

3. Correccions de segones proves. Es procedeix de nou a la revisió de les correccions anteriors fins a la fixació del text definitiu.

Intervenim en qualsevol de les fases de revisió o correcció d'un text, però també li oferim un servei integral de correcció editorial que en moltes ocasions convé combinar amb la redacció del contingut.

Consulti'ns sobre correccions en altres idiomes a més del castellà o correccions combinades amb la traducció o redacció de textos. Una de les nostres especialitats és la correcció de continguts tècnics del sector mèdic i farmacèutic, àrea en la qual comptem amb una experiència de més de 10 anys.

Els nostres clients habituals també es beneficien d'un servei d'assessorament lingüístic en castellà per resoldre dubtes i problemes puntuals.