Logotip de LexicoTecnia - LT Servicios Lingüísticos y Editoriales, S.L. - Tel. (+34) 938 716 637 - 933 930 132 - lexicotecnia@lexicotecnia.com

Mostra animada de: Serveis professionals d'edició (publicacions digitals i impreses), creació i traducció de continguts, documentació, redacció, correcció ortotipogràfica i d'estil i desenvolupament i disseny web i digital.

TORNEU
A SERVEIS
DEMANEU
PRESSUPOST

Edició: serveis editorials - LT Servicios Lingüísticos y Editoriales, S.L.

LexicoTecnia és una empresa nascuda des de l'experiència en el mateix sector editorial. Si voleu obtenir una publicació de gran qualitat, amb una bona presència, seriosa i competitiva, coordinem per a vosaltres tota la fase de producció editorial de les vostres publicacions empresarials o personals (llibres, revistes, newsletters, catàlegs, manuals, prospectes, guies, llibres electrònics, publicacions en línia, etc.). Obtindreu així un producte final de gran qualitat i de disseny exclusiu, a punt per a impressió offset o POD (impressió làser digital) o simplement per a la seva distribució en format digital. La nostra vocació de posar a la vostra disposició serveis integrals agrupa en el procés de realització tècnica editorial una bona part dels serveis que us oferim:

1. Documentació i creació dels continguts. Aquesta fase normalment és competència exclusiva dels autors, però podem intervenir segons les necessitats de cada producte i de cada client.

2. Edició. El procés d'edició d'una publicació comporta les següents fases:

2.1. Disseny de l'obra. Disseny complet de cobertes, sobrecobertes, portades, anteportadas, indianes, publicitat del producte, etc. Disseny i definició de les pàgines interiors, distribució de continguts, fonts tipogràfiques, espais i interlineat, estils del text, diagramació, sistema de color, formats d'imatges, substrats, doblecs, enquadernat, etc. També ens encarreguem de crear il·lustracions originals i exclusives, i de la retolació de títols, portades o presentacions.

2.2. Correcció de primeres proves. Correcció de concepte o col·lectiva

2.3. Correcció de segones proves

2.4. Maquetació, composició o compaginació (Desktop Publishing)

2.5. Revisió de terceres proves. Correcció de galerades i compaginades

2.6. Introducció de correccions a la maqueta final i tancament

3. Generació de PDF i preimpressió

4. Impressió. Us ajudarem a determinar el sistema d'impressió més apropiat per a cada una de les vostres publicacions.

5. Edició multimèdia. A més, podeu demanar una edició digital en CD amb interactivitats i complements en línia.